Veera Heinonen.
Kuva: Miikka Pirinen, Sitra.

Veera Heinonen

Käytä ääntäsi ja vaikuta Euroopan suuntaan 

Veera Heinonen on Sitran Demokratia ja osallisuus -teeman johtaja. Hän pyrkii yhteiskunnallisessa muutostyössään sekä uudistamaan että puolustamaan demokratiaa. Myös Heinosen aiempi työura on kytkeytynyt elinvoimaisen demokratian edistämiseen – ensin toimittajana ja kirjeenvaihtajana, myöhemmin diplomaattina, ulkoministeriön viestintäjohtajana ja tasavallan presidentin viestintäpäällikkönä.