Tärkeää tietoa ruokamyyjille 2023

Tervetuloa ruokamyyjäksi Maailma kylässä -festivaalille. Tällä sivulla julkaisemme tarpeellista tietoa festivaalin ruokamyyjille. Lue ohjeet huolellisesti.

Festivaali suosii vegaanista kasvisruokaa. Jokainen festivaalin ruokamyyjä on sitoutunut tarjoamaan vähintään yhden vegaanisen aterian.

Maailma kylässä on sitoutunut kierrättämään kaiken tapahtumaan liittyvän jätteen. Festivaalilla käytettävät ruokailuvälineet ja astiat ovat biohajoavia. Otathan nämä seikat huomioon.

Tiedottaminen

Jokaisen festivaalille osallistuvan ruokamyyjän (sekä järjestö- että ammattiruokamyyjät) on tiedotettava elintarvikkeiden myynnistä, tarjoilusta ja valmistamisesta.

Elintarvikkeita myyvien tai tarjoilevien (ml. jakelevien ja maistattavien) toimijoiden tulee kertoa toiminnastaan ympäristöpalvelulle viimeistään 4 arkipäivää ennen tapahtumaa.

Toiminnasta kerrotaan tekemällä tiedote sähköisen asiointipalvelun avulla tai lomakkeella.

Kaupungin sivuilta löytyvät ohjeet ja lomake tiedottamisen tekemiseen (hel.fi)

Jos et voi täyttää hakemusta verkkopalvelussa, täytä PDF tai Word-lomake ja lähetä se sähköpostitse osoitteeseen ulkomyynti@hel.fi

Vähäriskisestä toiminnasta, kuten kahvin tai teen tarjoilusta, kääreellisten makeisten, keksien tai muiden kahvileipien pienestä jakelusta ei tiedotusta tarvitse tehdä.

Tiedottaminen suositellaan tekemään heti kun myytävät, tarjoiltavat ja valmistettavat tuotteet ovat tiedossa. Muista mainita kaikki tuotteet, eksoottisemmissa tuotteissa tarvittaessa myös valmistusaineet!

Ruoan esikäsittely ja valmistus

Elintarvikkeet kannattaa esikäsitellä tai valmistaa ennakkoon esimerkiksi ravintolassa tai kotona.

Erityisesti lihan, kanan, kalan, äyriäisten ja sisäelinten valmistusolosuhteiden kanssa tulee olla erittäin tarkkana, eikä näitä raaka-aineita saa tuoda paikalle raakana.​

Edellä mainittuja raaka-aineita voidaan käyttää ruoanvalmistukseen festivaalialueella vain esikäsiteltynä tai –kypsennettynä.​

Leipominen, vihannesten peseminen tai kuoriminen, elintarvikkeiden pilkkominen tai paloitteleminen ja lihan käsitteleminen myyntipisteessä on kielletty.

Ennen tapahtumaa voi valmistaa pullaa, keksejä, kuivia kakkuja tms. tuotteita, jotka eivät vaadi kylmäsäilytystä.​

Tärkeää: Jos ruoka valmistetaan ennen tapahtumaa, on se jäähdytettävä jo valmistuspaikalla. Jäähtymisen on tapahduttava nopeasti esim. jääveden avulla. Kuuman ruoan kuljettaminen on mahdollista vain lämpösäilytyslaatikoiden avulla.

Myyntipisteessä tulee olla riittävästi työvälineitä kuten pihtejä tai lastoja, ettei elintarvikkeita tarvitse kosketella käsin.​

Toimijoilla tulee olla riittävästi kylmä- ja kuumasäilytyskalusteita (esim. styrox laatikoita, kylmävaraajia, lämpöhauteita) sekä lämpömittareita.​

Esivalmistellut tuotteet tulee kuljettaa ja säilyttää vaatimusten mukaisissa lämpötiloissa asianmukaisesti pakattuna (kannelliset, tiiviit astiat, ei suoraan lämpö/kylmälaukussa).​

Ruoan varastointi ja säilytys​

Valmiiksi pakattuihin pakkauksiin on merkittävä vähintään elintarvikkeen nimi, ainesosat ja valmistuspäivä.​

Kaikki elintarvikkeet ja niiden pakkaus- ja kuljetuslaatikot on säilytettävä ylhäällä maasta (hyllyillä, lavoilla tms.)​. Mitään elintarvikkeita tai tuotepakkauksia ei saa laittaa maahan!​

Elintarvikkeet tulee suojata hyvin. Myyntipisteessä tulee olla riittävästi kannellisia säilytysastioita.​

Ruoan varastointi ja säilytys myyntipisteessä kannattaa rakentaa siten, että tarpeet ovat helposti käsillä, eri laatikoissa.

Elintarvikkeiden tarjoilu- ja säilytyslämpötiloihin on kiinnitettävä erityistä huomiota!​

Kylmätuotteille tulee olla riittävän viileä säilytystila, esimerkiksi kylmälaukku, jossa viilentäjänä voi käyttää kylmäkalleja tai pakastettuja muovisia vesipulloja.​

Helposti pilaantuvat ja kylmäsäilytystä vaativat elintarvikkeet on myytävä ja säilytettävä koko ajan
+0–6 °C:ssa.​

Kuumana tarjoiltavan ruoan lämpötilan on oltava vähintään + 60 °C. Lämpöhauteiden käyttö on suositeltavaa.​

Lämpötilojen tulee säilyä myös elintarvikkeiden kuljetuksen ajan.​

Helposti pilaantuvia elintarvikkeita saa pitää tarjolla enintään 4 tuntia, jonka jälkeen ne on hävitettävä.

Pisarasuojaus​

Asiakkaiden pääsy liian lähelle varsinaista valmistuspistettä tulee estää pisarasuojauksella. ​

Esimerkiksi wokkipannun tulee olla kokonaan katoksen alla, pannun edessä tulee olla pleksi tai muu vastaava suojaus ja pannun tulee olla riittävän kaukana (vähintään 50 cm) pöydällä erotettuna asiakkaasta.​

Pullat, voileivät, pasteijat tms. tuotteet tulee suojata esimerkiksi vitriinillä tai kakkukuvuilla. Muovikelmu tai alumiinifoliosuojaus tuotteiden päällä ei riitä, elleivät tuotteet ole yksittäispakattuja.

100 € siivouspantti

HUOM! Ruokamyyjiltä peritään 100 € pantti lauantaiaamun (28.5.) aikana.

Pantti tulee maksaa käteisellä. Pantti palautetaan festivaalin jälkeen sunnuntaina myyntipaikan purkuvaiheessa mikäli:

Myyntipaikka on jätetty siistiksi ja roskat on viety niille kuuluville paikoille klo 21.15 mennessä sunnuntaina 29.5.

Myyjän auto ei ole aiheuttanut vahinkoa nurmikolle, istutuksille tai muulle ympäristölle.

Fingo ei ole joutunut keskeyttämään myyntiä sopimusrikkomuksen takia. Katso osallistumisehdot täältä:https://maailmakylassa.fi/wp-content/uploads/sites/4/2022/11/MK2023-Osallistumisehdot-2023.pdf

Vesi- ja pesupisteet​

Ruokamyyjien tulee tuoda omat käsienpesupisteet ja huolehtia niiden täyttämisestä, veden lämmittämisestä sekä likaveden pois viemisestä.

Alueella on kolme vesi-/pesupistettä puhtaan veden noutamista sekä astioiden huuhtelua ja tiskaamista varten.​

Astioista tulee ehdottomasti poistaa kaikki ruoantähteet ennen tiskaamista, etteivät viemärit tukkeudu.​

Huolehditaan, että vesi-/pesupisteet pysyvät siisteinä – se edesauttaa kaikkien viihtyvyyttä.​

HUOM! Ruokamyyjien vesipisteet ovat erillään yleisövesipisteistä. Yleisövesipisteet eivät ole tarkoitettu ruokamyyjien pesupisteiksi.

Käsihygienia​                                      

Ruokamyyjien tulee tuoda omat käsienpesupisteet ja huolehtia niiden täyttämisestä, veden lämmittämisestä sekä likaveden pois viemisestä.​

Käsienpesupiste tulee sijoittaa myyntipisteeseen tai sen välittömään yhteyteen myyntipisteen taakse, jolloin käsienpesupisteelle tulee olla esteetön kulku teltan sisältä.​

Käsienpesupisteen voi tehdä helposti kääntöhanallisesta kanisterista, kylmälaukusta, sekä keräysastiana toimivasta ämpäristä/ saavista.​

Pisteessä käytettävän veden tulee olla lämmintä koko tapahtuman ajan.​

Käsienpesupisteen varustukseen kuuluu myös nestesaippua ja kertakäyttöpyyhkeet.

Käsienpesupisteiden tulee olla käytössä jo ennen tapahtuman alkamista.

Elintarviketarkastukset​

Helsingin kaupungin ympäristöpalveluiden elintarviketarkastajat tarkastavat festivaalin kaikki ruokamyyntipisteet varmistaakseen valmistuksen, kuljetuksen ja säilytyksen hygieenisyyden sekä elintarvikkeiden ja ruokien oikeat lämpötilat.​

Mikäli tarkastuksessa ilmenee vakavia puutteita, tarkastajalla on oikeus sulkea piste välittömästi.​

Vakavia huomautuksia saaneet myyjät menettävät paikkansa seuraavan vuoden festivaalilla.​

Lisätietoja ja tarkennuksia viranomaismääräyksistä saa Helsingin kaupungin elintarviketurvallisuusyksiköstä: ​ulkomyynti@hel.fi

Sähkö

Kunkin myyntipaikan jatkopistorasia sijaitsee korkeintaan 5 m etäisyydellä paikan takana. Myyntipisteen paikkanumero on merkitty jatkopistorasiaan.

Ruokamyyjän tulee varata riittävä määrä ulkokäyttöön tarkoitettuja sähköjohtoja omalle pisteelleen.

Ulkokäyttöön tarkoitetun jatkojohdon tunnistaa mustasta väristä. Lisäksi ruokamyyjien pitää itse hankkia haaroituspistorasia sähkövirralle (Schuko).

Haaroituspistorasioita saa hyvin varustetuista tavarataloista ja rautakaupoista.

Jätehuolto ja kierrätys

Tarjoilupisteen jäteastiat tulee muistaa tyhjentää säännöllisesti ja jätteet tulee hävittää asianmukaisesti.

Jätepuristimet sijaitsevat Kattilahallin viereisellä huoltoalueella.

Ruokamyyjien tulee itse huolehtia omat jätteensä oikeisiin jäteastioihin.

Yleisölle tarkoitettuja kierrätyspisteitä ei saa käyttää ruokamyyjien jätteiden lajitteluun.

Likavettä ei saa kaataa maahan. Ruokamyyjien huoltoalueelta löytyy viemäri/harmaavesisäiliö, johon ruokamyyjien tulee tyhjentää käytössä syntyvät likavedet.

Lisäksi ruoanlaitossa syntyneelle ruokaöljyjätteelle löytyy ruokamyyjien huoltoalueelta oma keräyspisteensä.

WC:t

Kädet tulee pestä WC:n yhteydessä sijaitsevassa käsienpesupisteessä, ei vasta omalla myyntipisteellä!

Ruokamyyjien huoltoalueella sijaitsee ruokamyyjille tarkoitettu WC.

Kaasupullojen käyttö ja varastointi

Tapahtumassa saa käyttää ainoastaan maksimissaan 6 kg nestekaasupulloja.​

Myyntipisteellä saa olla maksimissaan 25 kg nestekaasua.​

Nestekaasupullojen täytyy olla kytketty kulutuslaitteisiin.​

Kaasupullojen varastointi pisteellä on kielletty!​

Nestekaasulaitteiden käyttäjällä tulee olla valmius alkusammutukseen – käsisammutin ja sammutuspeite.​

Tyhjät kaasupullot voi käydä täyttämässä / vaihtamassa uuteen Neste K Helsinki Sörnäinen-huoltoasemalla osoitteessa Sörnäisten Rantatie 21, 00530 Helsinki

Paloturvallisuus ja ensiapu

Jokaisella ruokamyyjällä tulee olla oma sammutuspeitto (hinta n. 20-30€).​

Väli sähkölaitteen ja kangasmateriaalin välillä tulee olla riittävä.​

Telttojen ja pöytäliinojen tulee olla huonosti syttyviä tai palonkestäviä.​

Tapahtumassa on ensiapupäivystys, mutta ruokamyyjillä tulee olla myös omat ensiapuvälineet.

Talkooruokamyynti

Ruokalipun arvo on 9 € (yhdeksän euroa). Talkooruokamyyjä ei saa veloittaa lipusta ylimääräistä    maksua. Ruokalipulla tulee saada kunnollinen ruoka-annos, myös kasvisruokavaihtoehto.

Kukin talkooruokamyyjä lähettää laskun ja vastanotetut ruokaliput Fingoon 31.8.2023 mennessä.

HUOM! Maksamme ainoastaan palautetuista ruokalipuista!

Olemme hyväksyneet seuraavat ruokamyyjät talkooruokamyyjiksi:

Etiopian maku maailmaa
Sababa Falafel ja Kunafa
Nusantara cafe
Evin ravintola
Tacos los Burros
Premium Asian Food
Suomi-Nicaragua-seura ry.
justvege raventola
Casamoro
Kameroonian Food by ASSOGRAF
Costa Rica Pura Vida
Bites Burgers
Nigeria food by Umuaka dancing club
Chef Marin
Fattoush
TASTE OF AFRICA
Haapasalon Hatsapuri
Black Grill & Cafe
COFAS AFRICAN DISHES
Phin Coffee
Awa Senegal
AfricanaSambusa
Ghana Union Finland ry
Mini Ethio Market
Golden Rooster
Ravintola Thai Thai
Just Shawarma
Persian Herkut
Tibet Hut
HEED Finland
Loving hut Helsinki
Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry
African pots
Kambodzhalaista ruokaa
Atheena
Kreikkalainen Ravintola Rodes
VEGAN BEAT

Lisätietoa elintarvikkeiden ulkomyynnistä: https://www.hel.fi/Helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/elintarvikevalvonta-ja-ymparistoterveys/ulkomyynti/

Lisätietoa festivaalista: www.maailmakylassa.fi

Yhteystiedot:

Tommi Suoknuuti
Tuotantokoordinaattori
tommi.suoknuuti@maailmakylassa.fi
+358 50 317 6709
Näytteilleasettajat, ruokamyyjät