Fingon teltta Maailma kylässä -festivaalilla.
Kuva: Camilla Hanhirova.

Fingo – Suomalaiset kehitysjärjestöt

A113

Fingo on noin 260 suomalaisen kansalaisjärjestön kattojärjestö, joka vähentää maailmasta eriarvoisuutta ja edistää siten kestävää kehitystä. Festivaalijärjestäjä Fingon osastolla voi pohtia navigointitaitojaan epävarmuuksien aallokoissa ja löytää itsestään vahvuuksia. Matkaan voi napata myös Maailman Kuvalehden tuoreimman numeron ja koota itselleen tärkeitä kestävän kehityksen tavoitteita ilmentävän makean yllätyksen.

Jäsenemme työskentelevät kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen ja globaalin kansalaiskasvatuksen parissa Suomessa ja maailmalla. Meillä kaikilla on yhteinen unelma – haluamme tehdä maailmasta oikeudenmukaisen ja kestävän, ihan kaikille. Olemme sitoutuneet siihen, että ketään ei jätetä jälkeen, ei syrjitä tai haavoiteta. Uskomme, että jokainen meistä voi vaikuttaa tulevaisuuteen tänään. Siksi etsimme yhdessä ratkaisuja ja viemme eteenpäin muutosta, jolla vähennetään eriarvoisuutta maailmasta.

Mitä teemme?

Fingo viestii, vaikuttaa, kouluttaa, kokoaa ihmiset yhteen ja rohkaisee toimintaan.

  • Vahvistamme järjestöjen osaamista ja toimintaedellytyksiä koulutusten, neuvonnan, työryhmien ja oppimateriaalien avulla. Kokoamme jäsenemme yhteen, luomme yhteistyön ja oppimisen mahdollisuuksia, etsimme yhdessä ratkaisuja ja luomme kumppanuuksia.
  • Vaikutamme poliittiseen päätöksentekoon eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien toteutumiseksi. Vaikuttamistyömme keskiössä ovat kehityspolitiikan ja -rahoituksen vahvistaminen, kansalaisyhteiskunnan tilan puolustaminen ja kestävän kehityksen johdonmukainen edistäminen.
  • Viestimme globaalista eriarvoisuuden purkamisesta ja järjestöjen tuloksellisesta työstä eri puolilla maailmaa. Tuotamme julkaisuja ja toteutamme tapahtumia.
  • Haastamme päättäjiä toimimaan sekä innostamme ja rohkaisemme yksilöjä ja yhteisöjä osallistumaan kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.