Graafinen kuva Kattilahallista.

Humaania päihdepolitiikkaa

P559

Pyrimme vähentämään päihteiden käytön yksilöllisiä ja yhteiskunnallisia haittoja, edistämme tietoon perustuvaa politiikkaa ja avointa keskusteluilmapiiriä.

Humaania päihdepolitiikkaa ry on vuonna 2001 perustettu kansalaisjärjestö, joka haluaa edistää avointa ja kiihkotonta päihdepoliittista keskusteluilmapiiriä ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa Suomessa ja kansainvälisesti.

Aihetta lähestytään sekä haittojen vähentämisen että käytön rangaistavuudesta luopumisen näkökulmasta. Päihteiden käyttöä ei voida kokonaan estää, vaan se on pyrittävä ohjaamaan vastuullisempaan suuntaan, jossa käytöstä seuraa mahdollisimman vähän ongelmia yksilölle ja yhteiskunnalle. Täyskiellolla päihteiden jakelu on siirretty järjestäytyneen rikollisuuden pariin.

Pyrimme vaikuttamaan tiedoitus- ja julkaisutoiminnalla. Järjestämme keskustelutilaisuuksia, luennoimme tapahtumissa ja annamme lausuntoja ja kannanottoja.

Tule myös kuuntelemaan ohjelmaamme Kestäviä huumeita? Rohkeutta ratkoa huumetalouden ongelmia lauantaina 25.5. kello 19.05.