Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

Humak

T625

Humanistinen ammattikorkeakoulu Humak on valtakunnallinen ammattikorkeakoulu, joka toimii kaikkialla Suomessa. Humakissa opiskelee 2200 tutkinto-opiskelijaa ja eri tehtävissä toimivia asiantuntijoita on noin 170. 25 vuoden aikana Humakista on valmistunut 5700 alojensa osaajaa. Strategiamme ydin on alojemme osaamisen vahvistaminen koulutuksen, TKI-toiminnan ja palvelutoiminnan avulla.

Toimipisteemme sijaitsevat pääkaupunkiseudulla (Helsinki ja Kauniainen), Jyväskylässä, Kuopiossa, Tampereella ja Turussa. Monimuotoinen verkkokoulutus tarjoaa tutkintoon johtavaa koulutusta sijainnista riippumatta.

Muuttuvan maailman Humak
Elämme ajassa, jossa syntyy uusia ammatteja ja työn tekemisen tavat muuttuvat entistä verkostomaisemmiksi ja yrittäjämäisemmiksi. Ennakoimme työelämän murroksia etsimällä aktiivisesti vastauksia yhteiskunnan tarpeisiin.

Ihminen on muutoksessakin kaiken keskiössä. Vahvistamme osallisuutta huomioiden yhdenvertaisuuden ja digitaaliset kansalaisoikeudet. Kansainvälistyminen, eri kulttuurien ymmärtäminen ja kyky ratkaista globaaleja ongelmia ovat keskeinen osa Humakin nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Humak tarjoaa opiskelijoilleen koulutuksen, jossa he kehittyvät rakentavan kriittisiksi osaajiksi. Työpaikkana tarjoamme henkilöstöllemme ainutlaatuisen ja merkityksellisen työn kehittymismahdollisuuksineen. Kumppaneillemme tarjoamme luotettavan partnerin osaamisen ja toimialojen kehittämiseen.

Humakin missio
Humakin missiona on rakentaa yhdessä opiskelijoiden, henkilökunnan ja kumppaneiden kanssa inhimillistä yksilön ja yhteisöjen tarpeet huomioivaa maailmaa.

Koulutamme osaajia, joilla on rohkeutta puolustaa ihmistä, inhimillisyyttä ja kansalaisoikeuksia. Tuottamamme osaaminen lisää yhteisöllisyyttä, saavutettavuutta ja hyvinvointia mahdollistaen kestävän elämäntavan nykyisille ja tuleville sukupolville.

Arvomme
– Uudistamme kestävästi ja uudistumme rohkeasti
– Onnistumme yhdessä
– Kannustamme ja innostamme