Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

Maailman musiikin keskus

T635

Maailman musiikin keskus -musiikki-instituutti tukee muusikkojen työtä, tiedottaa musiikista ja tekee tutkimusta. Tutustu julkaisutoimintaamme ja Etnosoi! -festivaaliin.

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana. Näin instituutti pyrkii musiikin kautta edistämään ihmisten välistä ymmärrystä yli kulttuurirajojen. Tasa-arvo ja toiseuden kunnioitus on instituutin toiminnan arvoperusta.

Maailman musiikin keskuksen toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

Yhteistyössä mukana Kansan Sivistystyön Liitto, Suomen etnomusikologinen seura SES, Suomen Musiikintekijät ry ja Työväenmuseo Werstas.

globalmusic.fi