Kuvitus, jossa oranssilla taustalla kolme valkoista telttaa ja liloja ihmishahmoja niiden edessä.

Suomen Akatemia

T627

Suomen Akatemian pisteellä esitellään Akatemian ja ulkoministeriön yhteisesti rahoittamia kehitystutkimuksen akatemiaohjelmien DEVELOP ja DEVELOP2 -tutkimushankkeita Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa.

Hankkeissa tehdään monitieteistä, ilmiökeskeistä ja ongelmalähtöistä tutkimusta, jonka kohteena ovat globaalin kehityksen kysymykset. Tutkimus hyödyttää kehittyvien maiden taloudellista, sosiaalista ja ekologista kehitystä ja hyödyntää suomalaista osaamista.

DEVELOP-ohjelmat vahvistavat kehittyvien maiden tutkimuskapasiteettia rahoittamalla hankkeita, jotka tukevat suomalaisten ja kohdemaiden tutkijoiden ja yliopistojen välistä pitkäjänteistä tasavertaista kumppanuutta ja tutkimusyhteistyötä.

DEVELOP-ohjelmissa on kolme aihealuetta:
•- Kehittyvien maiden kestävä talous (digitalisaatio, työpaikat, elinkeinot, ihmisarvoinen työ, kansainvälinen kauppa)
•- Yhteiskunnan toimintakyvyn vahvistaminen (hyvinvointi, terveys, ihmisoikeudet, laadukas koulutus)
•- Ruokaturva, luonnon monimuotoisuus, ympäristöterveys ja luonnonvarojen kestävä hallinta ja käyttö

Lisää tietoa rahoitetuista hankkeista: aka.fi/develop ja aka.fi/develop2.