Kehitysyhteistyö

ADRA Finland

Paikkanumero 65

ADRA tekee työtä vähentääkseen köyhyyttä ja edistääkseen kokonaisvaltaista hyvinvointia: Jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus oman elämänsä parantamiseen sekä mahdollisuus löytää rakentavalla tavalla oma paikkansa elämässä.

FinCEED – Opetusalan kehitysyhteistyön osaamiskeskus

Paikkanumero 16

vahvistaa Suomen roolia globaalin oppimisen kriisin ratkaisuissa ja edistää suomalaisen osaamisen hyödyntämistä opetusalan kehitysyhteistyössä.
FinCEED:n tehtävänä on:
1) vahvistaa opetusalan kehitysyhteistyön osaamista ja asiantuntijuutta tarjoamalla koulutusta ja tukemalla asiantuntijoiden urapolkuja sekä verkostoitumista

2) tarjota asiantuntijatukea ja edistää suomalaisen opetusalan osaamisen hyödyntämistä kehitysyhteistyön kansainvälisissä tehtävissä

3) tukea opetusalan kehityspolitiikkaa ja vahvistaa siihen liittyvää viestintää, vaikuttamista ja monitoimijayhteistyötä.
FinCEED toimii Opetushallituksen yhteydessä ja keskuksen toimintaa rahoittaa ulkoministeriö.

Fingo – pääyhteistyökumppani

Paikkanumero 185

Fingo on noin 270 suomalaisen kehitysyhteistyön, kestävän kehityksen ja globaalin kansalaiskasvatuksen parissa toimivan kansalaisjärjestön kattojärjestö ja globaalin kehityksen asiantuntija. Viestimme, vaikutamme, rohkaisemme, aktivoimme ja kokoamme toimijat yhteen. Yhdessä jäsenjärjestöjemme kanssa teemme töitä, jotta maailma olisi reilumpi − ihan kaikille.

Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development

Paikkanumero 116

Food and Forest Development Finland ry (FFD) on kehittyvien maiden pientuottajia tukeva kehitysyhteistyöjärjestö. FFD vahvistaa maaseudun elinkeinoja edistäen kestävää metsänhoitoa, metsitystä ja luontopositiivista maataloutta. Toimintamme keskiössä on ilmastonmuutokseen sopeutuminen, köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen sekä hyvinvoinnin lisääminen. FFD-Hopen kautta tuemme ilmastomuutoksen hillintää. Vahvistamme paikallisia pientuottaja- ja naisjärjestöjä ja kehitämme heidän osaamistaan.

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) & Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL)

Paikkanumero 17

Kiinnostavatko ihmisoikeudet ja kehitysyhteistyö? Tervetuloa tutustumaan Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) ja Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL) kehitysyhteistyöhankkeisiin ja vapaaehtoisiin!

HYY:n ja paikallisen kansalaisjärjestön Associação PROGRESSOn hanke keskittyy peruskoulun viimeisiä luokkia käyvien tyttöjen ja vammaisten nuorten koulunkäynnin tukemiseen ja koulupudokkuuden estämiseen Pemban kaupungissa, Pohjois-Mosambikissa.

SYL:n ja paikallinen kumppanijärjestö Ethiopian Center for Disability and Development eli ECDD tukevat vammaisten opiskelijoiden korkeakoulutusta kolmessa julkisessa yliopistossa Etiopiassa. Hankkeen tavoitteena on tarjota vammaisille opiskelijoille laadukasta ja esteetöntä opetusta, aivan kuin muillekin yliopisto-opiskelijoille.

Maailman Kuvalehti – pääyhteistyökumppani

Paikkanumero 185

Maailman Kuvalehti on ajattelevien maailmankansalaisten oma lehti. Se kertoo tarinoita ympäri maailman, taustoittaa ja syventää uutisvirtaa. Maailman Kuvalehden parissa luottamus maailmaa kohtaan kasvaa ja toivo pilkahtaa.

Maailman musiikin keskus – Global Music Centre

Paikkanumero 14

Maailman musiikin keskus on yksi Suomen musiikki-instituuteista. Sen keskeinen tehtävä on koota, tallentaa ja jakaa tietoa maailman musiikkikulttuureista. Toiminnan tavoitteena on kasvattaa musiikin kuulija-, tutkija- ja -tekijäkunnan ymmärrystä eri musiikeista yksilöiden ja yhteisöjen arvojen sekä merkitysten välittäjänä ja identiteettien vahvistajana. Näin instituutti pyrkii musiikin kautta edistämään ihmisten välistä ymmärrystä yli kulttuurirajojen. Tasa-arvo ja toiseuden kunnioitus on instituutin toiminnan arvoperusta.

Maailman musiikin keskuksen Etnosoi!-festivaali järjestetään vuosittain marraskuussa. Sen lisäksi instituutti järjestää konsertteja myös muulloin, toteuttaa valtakunnallista koulutustoimintaa yhteistyössä Kulttuuriosuuskunta Uulun kanssa, julkaisee musiikkia ja kirjoja, toimii muusikoiden työskentelymahdollisuuksien edistämiseksi ja toteuttaa musiikin tutkimukseen liittyviä projekteja.

Maailman musiikin keskuksen toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.
Yhteistyössä mukana Kansan Sivistystyön Liitto, Suomen etnomusikologinen seura SES, Suomen Musiikintekijät ry ja Työväenmuseo Werstas.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Paikkanumero 114

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ tekee kehitysyhteistyötä ja muuta solidaarisuustyötä sekä kantaa globaalia vastuuta. Yhdessä jäsentemme ja yhteistyökumppaniemme kanssa teemme hyvää.

Ulkoministeriö – pääyhteistyökumppani

Paikkanumero 179

Ulkoministeriö edistää Suomen ja suomalaisten turvallisuutta ja hyvinvointia sekä toimii turvallisen ja oikeudenmukaisen maailman hyväksi

WaterFinns

Paikkanumero 117

WaterFinns ry on suomalainen kansalaisjärjestö, joka edistää vesialan ammattiosaamista kehitysmaissa ja siirtymätalouksien maissa. Samalla se pyrkii turvaamaan suomalaisen vesialan ammattitaidon ja kokemuksen kestävyyden siirtämällä tietotaitoa kokeneilta ja kansainvälistyneiltä asiantuntijoilta yhdistyksen nuorille jäsenille. WaterFinns ry tukee suomalaisen osaamisen vientiä avartaen samalla suomalaisten vesiosaajien näkemyksiä.

Yhdistyksen toiminta kattaa vesihuoltoon ja sanitaatioon, vesistöalueisiin, vesistöihin ja vesivarakysymyksiin, vesiluonnon tutkimukseen ja suojeluun, maatalouteen ja kasteluun, kalatalouteen sekä jätehuoltoon liittyvät kysymykset.

Tällä hetkellä WaterFinns ry:llä on hanke käynnissä Etiopiassa.